8.9.2015
TC1-COD(2015)0028
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 8 september 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter och om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 737/2010
(EP-PE_TC1-COD(2015)0028)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 376kWORD 309k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy