3.2.2016
TC1-COD(2015)0079
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 3 februari 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om genomförande av den mekanism för att motverka kringgående som föreskrivs i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan
(EP-PE_TC1-COD(2015)0079)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 308kWORD 90k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy