Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2015)0080Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2015)0080

  ***I
  POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
  přijatý v prvním čtení dne 3. února 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterým se provádí mechanismus proti obcházení opatření stanovený v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé
  (EP-PE_TC1-COD(2015)0080)

  3.2.2016

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: