Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2015)0080Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2015)0080

  ***I
  EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
  vastu võetud esimesel lugemisel 3. veebruaril 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/..., millega rakendatakse dumpinguvastastest meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanismi, mis on ette nähtud ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepinguga
  (EP-PE_TC1-COD(2015)0080)

  3.2.2016

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: