27.10.2015
TC1-COD(2015)0090
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 27 октомври 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 76/621/ЕИО на Съвета за определяне на максимално равнище на ерукова киселина в масла и мазнини и на Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия
(EP-PE_TC1-COD(2015)0090)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 534kWORD 64k
Правна информация - Политика за поверителност