27.10.2015
TC1-COD(2015)0090
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2015 m. spalio 27 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/..., kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 76/621/EEB dėl didžiausio eruko rūgšties kiekio nustatymo aliejuose ir riebaluose ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 320/2006, nustatantis laikiną cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą
(EP-PE_TC1-COD(2015)0090)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 458kWORD 63k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika