27.10.2015
TC1-COD(2015)0090
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 27 oktober 2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 76/621/EEG van de Raad betreffende de vaststelling van het maximumgehalte aan erucazuur in oliën en vetten, en van Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie
(EP-PE_TC1-COD(2015)0090)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 163kWORD 60k
Juridische mededeling - Privacybeleid