2.2.2017
TC1-COD(2015)0112
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 2. februar 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om ændring af forordning (EU) nr. 19/2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side, og om ændring af forordning (EU) nr. 20/2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side
(EP-PE_TC1-COD(2015)0112)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 183kWORD 51k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik