13.6.2017
TC1-COD(2015)0149
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 13 juni 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU
(EP-PE_TC1-COD(2015)0149)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 539kWORD 97k
Juridische mededeling - Privacybeleid