13.6.2017
TC1-COD(2015)0149
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 13 juni 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU
(EP-PE_TC1-COD(2015)0149)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 535kWORD 99k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy