Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2015)0218Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2015)0218

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 10. března 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku
(EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10.3.2016

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: