Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2015)0218Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2015)0218

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 10. märtsil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/… erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamise kohta Tuneesia Vabariigile
(EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10.3.2016

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: