Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2015)0218Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2015)0218

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 10. ožujka 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju hitnih autonomnih trgovinskih mjera za Republiku Tunis
(EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10.3.2016

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: