Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2015)0218Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2015)0218

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2016 m. kovo 10 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/... dėl skubių autonominių prekybos priemonių taikymo Tuniso Respublikai
(EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10.3.2016

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: