Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2015)0218Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2015)0218

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 10. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešanu Tunisijas Republikai
(EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10.3.2016

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: