Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2015)0218Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2015)0218

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 10 mars 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Republiken Tunisien
(EP-PE_TC1-COD(2015)0218)

10.3.2016

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: