Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2015)0225Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2015)0225

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 26 Deireadh Fómhair 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta
(EP-PE_TC1-COD(2015)0225)

26.10.2017

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: