Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2015)0225Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2015)0225

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2017. október 26-án került elfogadásra a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2015)0225)

26.10.2017

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: