Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2015)0225Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2015)0225

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 26 octombrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții
(EP-PE_TC1-COD(2015)0225)

26.10.2017

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: