Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2015)0226Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2015)0226

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. lokakuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta
  (EP-PE_TC1-COD(2015)0226)

  26.10.2017

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: