Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2015)0226Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2015)0226

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 26 Deireadh Fómhair 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena mbunaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach agus caighdeánaithe agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012
(EP-PE_TC1-COD(2015)0226)

26.10.2017

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: