Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2015)0226Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2015)0226

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2017. október 26-án került elfogadásra az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2015)0226)

26.10.2017

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: