Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2015)0226Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2015)0226

***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari tas-26 ta’ Ottubru 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li joħloq qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata, u li jemenda d-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE u 2011/61/UE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 648/2012
(EP-PE_TC1-COD(2015)0226)

26.10.2017

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: