Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2015)0239Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2015)0239

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 13. září 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES
(EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

13.9.2016

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: