Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2015)0239Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2015)0239

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 13. septembril 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/…, mis käsitleb Euroopa maagaasi- ja elektrihinnastatistikat ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2008/92/EÜ
(EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

13.9.2016

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: