Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2015)0239Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2015)0239

  ***I
  STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
  usvojeno u prvom čitanju 13. rujna 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici cijena prirodnog plina i električne energije te stavljanju izvan snage Direktive 2008/92/EZ
  (EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

  13.9.2016

  Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: