Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2015)0239Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2015)0239

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2016 m. rugsėjo 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/... dėl Europos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistikos, kuriuo panaikinama Direktyva 2008/92/EB
(EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

13.9.2016

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: