Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2015)0239Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2015)0239

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 września 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz uchylającego dyrektywę 2008/92/WE
(EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

13.9.2016

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: