Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2015)0239Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2015)0239

  ***I
  POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
  adoptată în primă lectură la 13 septembrie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică și de abrogare a Directivei 2008/92/CE
  (EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

  13.9.2016

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: