Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2015)0239Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2015)0239

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 13 septembrie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică și de abrogare a Directivei 2008/92/CE
(EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

13.9.2016

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: