Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2015)0239Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2015)0239

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o európskej štatistike cien zemného plynu a elektriny a o zrušení smernice 2008/92/ES
(EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

13.9.2016

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: