Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2015)0239Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2015)0239

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 13. septembra 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki cen zemeljskega plina in električne energije in o razveljavitvi Direktive 2008/92/ES
(EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

13.9.2016

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: