Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2015)0239Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2015)0239

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 13 september 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om europeisk statistik om naturgas- och elpriser och om upphävande av direktiv 2008/92/EG
(EP-PE_TC1-COD(2015)0239)

13.9.2016

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: