Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2015)0263Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2015)0263

***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari fis-27 ta' April 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali għall-perijodu mill-2017 sal-2020 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1303/2013 u (UE) Nru 1305/2013
(EP-PE_TC1-COD(2015)0263)

27.4.2017

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: