Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2015)0263Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2015)0263

  ***I
  STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
  sprejeto v prvi obravnavi dne 27. aprila 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013
  (EP-PE_TC1-COD(2015)0263)

  27.4.2017

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: