27.4.2017
TC1-COD(2015)0263
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 27 april 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om inrättande av stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017–2020 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 1305/2013
(EP-PE_TC1-COD(2015)0263)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 451kWORD 66k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy