Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2015)0268Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2015)0268

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 5. travnja 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ
(EP-PE_TC1-COD(2015)0268)

5.4.2017

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: