14.3.2017
TC1-COD(2015)0269
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 14. marts 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/... om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben
(EP-PE_TC1-COD(2015)0269)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 398kWORD 78k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik