18.4.2018
TC1-COD(2015)0272
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 18 april 2018 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(EP-PE_TC1-COD(2015)0272)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 400kWORD 59k
Juridische mededeling - Privacybeleid