18.4.2018
TC1-COD(2015)0274
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 18. april 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/… om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald
(EP-PE_TC1-COD(2015)0274)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 408kWORD 62k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik