13.3.2019
TC1-COD(2015)0278
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester
(EP-PE_TC1-COD(2015)0278)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 371kWORD 126k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik