Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2015)0278Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2015)0278

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 13 Márta 2019 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i ndáil leis na ceanglais inrochtaineachta le haghaidh táirgí agus seirbhísí
(EP-PE_TC1-COD(2015)0278)

13.3.2019

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: