Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2015)0281Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2015)0281

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. helmikuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/… antamiseksi terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2015)0281)

16.2.2017

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: