16.2.2017
TC1-COD(2015)0281
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 16 februari 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/… om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF
(EP-PE_TC1-COD(2015)0281)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 619kWORD 72k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy