Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2015)0283Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2015)0283

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 5. dubna 2017 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o některých aspektech práva obchodních společností (kodifikované znění)
(EP-PE_TC1-COD(2015)0283)

5.4.2017

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: