Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2015)0283Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2015)0283

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 5. aprillil 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2017/… äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta (kodifitseeritud)
(EP-PE_TC1-COD(2015)0283)

5.4.2017

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: