Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2015)0283Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2015)0283

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. huhtikuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/… antamiseksi tietyistä yhtiöoikeuden osa-alueista (kodifikaatio)
(EP-PE_TC1-COD(2015)0283)

5.4.2017

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: