Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2015)0283Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2015)0283

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 5 Aibreán 2017 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gnéithe áirithe de dhlí na gcuideachtaí (códú)
(EP-PE_TC1-COD(2015)0283)

5.4.2017

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: