Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2015)0283Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2015)0283

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2017 m. balandžio 5 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2017/... dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų (kodifikuota redakcija)
(EP-PE_TC1-COD(2015)0283)

5.4.2017

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: