Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2015)0283Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2015)0283

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 kwietnia 2017 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (tekst jednolity)
(EP-PE_TC1-COD(2015)0283)

5.4.2017

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: