Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2015)0283Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2015)0283

  ***I
  STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 kwietnia 2017 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (tekst jednolity)
  (EP-PE_TC1-COD(2015)0283)

  5.4.2017

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: