Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2015)0283Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2015)0283

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 5 aprilie 2017 în vederea adoptării Directivei (UE) 2017/... a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale dreptului societăţilor comerciale (codificare)
(EP-PE_TC1-COD(2015)0283)

5.4.2017

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: