Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2015)0283Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2015)0283

  ***I
  POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
  adoptată în primă lectură la 5 aprilie 2017 în vederea adoptării Directivei (UE) 2017/... a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale dreptului societăţilor comerciale (codificare)
  (EP-PE_TC1-COD(2015)0283)

  5.4.2017

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: